بهزاد جاماسبی

بهزاد جاماسبی

bjamjam3@yahoo.com


تحصیلات

کارشناسی ارشد مهندسی برق – الکترونیک

از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی مهندسی برق – الکترونیک

از دانشگاه علم و صنعت ایران

دیپلم ریاضی از دبیرستان البرز


شغل

مهندس الکترونیک سازمان فضایی ایران


مهارت ها

پردازش تصویر، الکترواپتیک،  VHDL، MATLAB، LabVIEW، Altium Designer،Embedded Programming

نوازندگی پیانو، طراحی روشنایی


افتخارات

هماهنگ کننده نخستین همایش علمی دانشجویان زرتشتی سراسر کشور

هماهنگ کننده نخستین کنگره جوانان برگزیده زرتشتی

سخنرانی در نهمین کنگره جهانی زرتشتیان و پنجمین کنگره جهانی جوانان زرتشتی

عضو تیم برنده جایزه نخست “برنامه توسعه رهبری جوانان” از نهمین کنگره جهانی زرتشتیان

مقام نخست رشته شنا در جام جان باختگان سال 1388

مقام دوم رشته شنا در جام جان باختگان سال 1390

عضویت در گروه کر کانون دانشجویان زرتشتی به مدت 5 سال

عضو گروه هم سرایان در CD استوارم به دین زرتشتی

برنده جایزه نخست جشنواره تئاتر دانشجویی به همراه گروه تئاتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1385

دانشجوی ممتاز دانشگاه علم و صنعت سال 1378

چاپ سه مقاله علمی در کنفرانس داخلی، خارجی و ژورنال

ارائه مقاله علمی در نخستین, دومین و هفتمین همایش علمی دانشجویان زرتشتی

تدریس در دانشگاه آزاد در سال 1386

مدارک زبان IELTS و TOEFL

 

 

 

 

نام نویسی