رادمان خورشیدیان

رادمان خورشیدیان

khorshidian.radman@gmail.com

تحصیلات

دیپلم ریاضی فیزیک از دبیرستان البرز

کارشناسی فیزیک اتمی از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد EMBA(مدیریت اجرایی) دانشگاه سراسری مازندران

سوابق حرفه‌ای

مدیر عامل شرکت مشاوره مدیریت مدیر یاران برازان

طراح و تولید کننده کالاهای فرهنگی

مشاوره مدیریت

فعالیت های دینی اجتماعی

دبیر گردش بیست کانون دانشجویان زرتشتی

هماهنگی کننده بیستمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره

دبیر سومین کنگره جوانان برگزیده زرتشتی

ارایه مقاله در همایش علمی سراسری دانشجویان زرتشتی و همایش اوستاخوانی گاتاشانسی مانتره

دیگر موارد

نگارش سه مقاله کنفرانس داخلی در زمینه صادارات، گردشگری، آینده پژوهی، سیستمهای پیچیده

آشنایی با دف و تنبک و نوازنده تنبور

آشنایی به زبان ایتالیایی

 

نام نویسی