چهارمین کنگره جوانان (اندیشه‌های جوان) زرتشتی

برگزاری این دوره از کنگره برای اولین بار خارج از تهران خارج و به شهر زرتشتی نشین شیراز منتقل شد، لازم به ذکر است برگزاری این کنگره بدون همت انجمن زرتشتیان شیراز و هم‌کیشان شیرازی ممکن نبود. برنامه‌های اصلی در سالن مجموعه انجمن شیراز برگزار شد و شرکت‌کنندگان در هتل آریا که در نزدیکی این مجموعه بود اقامت داشتند. در این دوره جوانان برگزیده زرتشتی از مجموعه تخت جمشید، کعبه زرتشت و نقش رستم بازدید کردند، در رستوران زیبای هفت‌خوان شام میل کردند و در کلاس‌های همیوپاتی، چگونگی شرکت در مصاحبه، چگونه خود را معرفی کنیم و … شرکت کردند، محوریت این کنگره بر شناسایی معیارهایی که یک جوان زرتشتی باید داشته باشد استوار بود، و شرکت‌کنندگان پس از شناسایی آن در انتهای کنگره با یکدیگر پیمان بستند تا هر یک سه صفت که به نظرشان مهم‌تر از سایرین می‌نماید را در خود و سپس در جامعه خود گسترش دهند، گردهمایی شاد، بخش دیگری از این برنامه‌ها بود که این بار به‌صورت خلاقانه‌ای برگزار شد.

نام نویسی