اهداف و ساختار کنگره جوانان برگزیده

از آنجا که قشر برگزيده هر جامعه در اقليت قرار دارند، امکان ارتباط آنها مشکل مي شود به ويژه هنگامي که اين افراد در شهرها و کشورهاي مختلف ساکن باشند. از اين جهت، به بستري نياز است که در آن، افراد برگزيده جامعه، اين امکان را بيابند که از نزديک با هم آشنا شده و به واسطه آن به تبادل توانمندي‌ها، دانش و انديشه‌ها بپردازند. و در نتیجه با همسو شدن استعدادها و توانايي‌هايشان با بهره‌گيري از نيرويي مضاعف که حاصل هم افزايي اين افراد است، بيش از پيش در پيشبرد جامعه خود بکوشند. تا در اين بستر عشقي روز افزون نسبت به جامعه خويش يافته و دريابند که در اين جامعه تنها نيستند.

کنگره جوانان برگزيده زرتشتي پس از يک دور برگزاري آزمايشي در سال 1388، پس از تأييد توسط تمامي نمايندگان 52 ارگان زرتشتي حاضر در هفدهمين و هجدهمين نشست نمايندگان انجمن­ها و نهادهاي زرتشتي، با ساختار و اهدافي مشخص پايه­گذاري شد.

اهداف اين کنگره به شرح زير مي­باشند:

1.     شناسايي، معرفي و هم­سو­سازي استعدادها

2.     افزايش دانش و بينش ديني-اجتماعي و مهارت­هاي زندگي جمعي و کارگروهی

3.     آشنايي و ايجاد همبستگي در محيطي پر نشاط در جهت افزايش زمينه­هاي همکاري آتي

4.     افزايش احساس تعلق و پيوستگي با جامعه و علاقه به مشارکت در امور اجتماعي

 

مفتخريم که اعلام کنيم اين کنگره به جاي اينکه تحت نظر يک ارگان و  يا سازمان خاص قرار گيرد، تحت نظر تمامي انجمن­ها و نهادهاي زرتشتي قرار گرفت با اين اميد که تمامي آنان در آن سهيم شده و براي برگزاري آن همازور شوند. ساختار اجرايي آن، بر طبق اساس نامه، به گونه­اي است که خود به خود تازه شود و در آن چرخش انديشه و نو شدن به صورت عملي معنا پيدا کند.

بدين منظور، برگزارکننگان هر دوره، ترکيبي خواهند بود از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان دور قبل آن (که در روز پاياني آن کنگره، در يک رأي­گيري آزاد، انتخاب مي­گردند)، با رعايت اين شرط که هيچ کس نمي­تواند بيش از دو دوره متوالي برگزارکننده اين کنگره باشد. پس برگزار کنندگان آن مرتب تغيير کرده و امکان اصلاح و بهبود و نو شدن فراهم خواهد بود. اما برگزارکنندگان هر دوره ملزم هستند که اسناد آن را به برگزار کنندگان دور بعد تحويل داده و تجربيات خود را به صورت مستند و مکتوب منتقل کنند.

نام نویسی