نام نویسی در پنجمین کنگره جوانان برگزیده زرتشتی تا ۱۰ بهمن ماه تمدید شد.

دبیر «پنجمین کنگره جوانان برگزیده زرتشتی» معرفی شد
دی 30, 1393
با دیدنی های خوزستان، محل برگزاری پنجمین کنگره جوانان برگزیده بیشتر آشنا شوید.
بهمن 8, 1393

نام نویسی در پنجمین کنگره جوانان برگزیده زرتشتی تا یک هفته دیگر یعنی آدینه 10 بهمن ماه تمدید شد.

 

علاقه مندان برای نام نویسی می توانند به بخش   نام نویسی در وبسایت کنگره جوانان برگزیده مراجعه نمایند.

دیدگاه ها بسته شده است

نام نویسی