دستاوردهای کنگره جوانان برگزیده در همایش علمی دانشجویان زرتشتی ارایه خواهد شد

پرسش از شرکت کنندگان
بهمن 17, 1393
نسبت شهرهای افراد نام نویسی شده در پنجمین کنگره جوانان برگزیده
اسفند 29, 1393

در یازدهمین همایش علمی دانشجویان زرتشتی سراسر کشور مجموعه مقالات شرکت کنندگان در سومین کنگره جوانان برگزیده جمعبندی و ارایه خواهد شد.
در سومین کنگره جوانان برگزیده زرتشتی که در آبان ماه 1390 برگزار شد شرکت کنندگان برای ورود به همایش دست به نگارش مقاله ای با موضوع «چگونگی ایجاد رابطه بین جوانان زرتشتی داخل و خارج کشور زدند» که در آن زمان حدود 90 مقاله از ثبت نام شوندگان در کنگره جوانان برگزیده زرتشتی دریافت شد.
هم اکنون و پس از گذشت سه سال تعدادی از پژوهشگران جوان جامعه زرتشتی که در عضویت شورای روابط عمومی کانون دانشجویان زرتشتی هستند برای بررسی راهکار های ارتباط فرهنگی بین جوانان زرتشتی داخل و خارج کشور دست به بررسی جمع بندی طرح های ارایه شده از سوی جوانان برگزیده زده اند،
این جمع بندی در قالب سه مقاله و توسط آقای فرزاد تاراپوروالا، خانم نگین خسرویانی و آقای جاماسب سامیاکلانتری در یازدهمین همایش علمی دانشجویان زرتشتی کشور ارایه خواهد شد.

دیدگاه ها بسته شده است

نام نویسی